Lean beyond waste: Towards the reduction of variability and buffers in healthcare

Onderzoeksoutput

2435 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de zorg is Lean een populaire manier van procesverbetering en het reduceren van verspillingen is een speerpunt in een Lean aanpak. Naast het reduceren van deze verspillingen worden Lean initiatieven ook geacht zich te richten op variabiliteit en de hier uit voortkomende buffers. Er wordt onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en kunstmatige variabiliteit. Deze kunstmatige variabiliteit komt voort uit ons eigen handelen en moet worden gereduceerd. In een zorgomgeving zijn voornamelijk tijds- en capaciteitsbuffers van toepassing. Naast deze reeds bekende buffervormen is er in dit proefschrift ook uitgebreid aandacht voor een ander buffermechanisme: het bufferen met bewerkingstijd.

De resultaten in dit proefschrift dragen bij aan de basis van Lean theorie. In vier onderzoeksprojecten richten we ons op de rollen van variabiliteit en buffers, aspecten van Lean volwassenheid. Ondanks het grote aantal bestudeerde interventies in het eerste onderzoeksprojecten zijn er slechts enkele interventies die aantoonbaar variabiliteit reduceren en doorlooptijd verkorten. Het overgrote deel van de interventies blijkt zich te richten op het reduceren van duidelijke verspillingen. We laten zien dat een relatief kleine kennisbijdrage de focus van de interventies weet te verbreden. Dit proefschrift identificeert meerdere mogelijkheden om Lean in de zorg effectiever toe te passen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ahaus, C, Supervisor
  • Slomp, Jannes, Supervisor
  • Land, Martin, Co-supervisor
Datum van toekenning9-jun.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8751-2
Elektronische ISBN's978-90-367-8750-5
StatusPublished - 2016

Citeer dit