Lean in - but how?

Michelle K. Ryan, Teri A. Kirby

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)24-25
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychologist
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1-mei-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit