Learning from Other Countries by I. Masser, R. Williams

Henk Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)109-110
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTown Planning Review
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-1988

  Citeer dit