Learning intraprofessional collaboration by participating in a consultation programme: What and how did primary and secondary care trainees learn?

M. Janssen, G. Sagasser, E. Laro, J. de Graaf, Nynke Scherpbier-de Haan*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftEducation for Primary Care
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit