Learning strategies during clerkships and their effects on clinical performance

M. T. van Lohuizen*, J. B. M. Kuks, E. A. van Hell, A. N. Raat, J. Cohen-Schotanus

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  426 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning strategies during clerkships and their effects on clinical performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology

  Keyphrases