Leren omgaan met Usher. Hoe leggen we Koen uit dat hij doofblind wordt?

Saskia Damen, Ingrid Beijaard

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageLearning to cope with Usher. How do we explain to Koen that he will be deafblind?
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Pedagoog
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit