Lectorat diversifie' et interaction active: l'exposition 'In Readers' Hands: Traces of Use in Early Modern Bibles' (Bibliotheque Maurits Sabbe, Leuven)

Sabrina Corbellini, Renske Hoff*, Wim Francois, Bert Tops

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademic

    Originele taal-2French
    OutputmediaWeb
    StatusPublished - 13-jun.-2020

    Citeer dit