Leerlingen zien groeien in de praktijk

Fleur van Embden, Meike van den Haak, Anne Hendriksen, Joris van Hittersum, Barbara van der Veur

OnderzoeksoutputAcademic

322 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het ontwikkelen van een stagebrochure voor het Noorderpoort, Diamantlaan 16 In opdracht van het Noorderpoortcollege, locatie Diamantlaan Groningen heeft een groepje van 5 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een onderzoek uitgevoerd met het doel om een stagebrochure te ontwikkelen. In dit wetenschapschapswinkelrapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek, waarin stagiaires, stagecoördinatoren en potentiële stageverlenende bedrijven ondervraagd worden over de inhoud en het uiterlijk van de te ontwikkelen brochure. Na dit vooronderzoek is een concept stagebrochure ontwikkeld, welke is getest bij 10 mogelijke stageverlenende instanties.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's49
StatusPublished - 2009

Citeer dit