Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.

Jurrien Rinse Gerrit Schuur

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

281 Downloads (Pure)

Samenvatting

21 januari 1435: de vereniging van Leeuwarden, Oldehove en de Hoek. Deze gebeurtenis, die ons verhaal afsluit, is de meest bekende uit de middeleeuwse geschiedenis van Leeuwarden geworden, dit mede dankzij de herdenking ervan, 500 jaar later. Door de uitbreiding met de beide buitenbuurten Oldehove en Hoek, waaronder tevens een omvangrijk plattelandsgebied was begrepen werd de grondslag gelegd voor de stad, zoals wij die heden ten dage kennen als de historische binnenstad. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Jongkees, A.G., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1979

Citeer dit