LEFT ATRIAL-MYXOMA MOVING FROM RIGHT ATRIUM TO LEFT-VENTRICLE - NON-INVASIVE AND INVASIVE TECHNIQUES AND SURGICAL FINDINGS

JPM HAMER*, J NIEVEEN, A BERGSTRA, [No Value] BLICKMAN, JNH VANDERHEIDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)527-534
  Aantal pagina's8
  TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
  Volume205
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit