Left atrial volume and left ventricular mass indices in heart failure with preserved and reduced ejection fraction

Carolin Gehlken, Elles M. Screever, Navin Suthahar, Peter van der Meer, B. Daan Westenbrink, Jennifer E. Coster, Dirk J. Van Veldhuisen, Rudolf A. de Boer, Wouter C. Meijers*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Left atrial volume and left ventricular mass indices in heart failure with preserved and reduced ejection fraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience

Keyphrases