LEFT ATRIOVENTRICULAR VALVE AFTER SURGICAL REPAIR IN ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECT WITH SEPARATE VALVE ORIFICES (OSTIUM PRIMUM ATRIAL SEPTAL-DEFECT) - AN ECHO-DOPPLER STUDY

EJ MEIJBOOM, T EBELS, RH ANDERSON, MJM SCHASFOORTVANLEEUWEN, JE DEANFIELD, A EIJGELAAR, JNH VANDERHEIDE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)433-436
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Journal of Cardiology
Volume57
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 15-feb.-1986

Citeer dit