Left coronary artery anomaly: a case report of a hypoplastic and anomalous origin from the left ventricular outflow tract

Pieter J Vlaar, Jan J Aalberts, Niek H Prakken, Erik Lipsic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean heart journal. Case reports
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jun-2019

Citeer dit