Rechtsbeginselen, maatschappelijke en persoonlijke belangen in Shared and Smart Mobility: Opening Mobility Innovation Centre Groningen

OnderzoeksoutputAcademic

70 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageLegal principles, societal and personal interests in Shared and Smart Mobility: Opening of the Mobility Innovation Centre Groningen
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 5-jul-2019

Citeer dit