LEGIONELLA PNEUMOPHILA PNEUMONIA ASSOCIATED WITH REACTIVATION OF CYTOMEGALO-VIRUS INFECTION

A LOWENBERG*, HJ SLUITER, TH THE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)276-279
  Aantal pagina's4
  TijdschriftInfection
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit