Leibniz Lights: Controversies with Huet, Bayle, Regis and More

Andrea Sangiacomo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)345-347
Aantal pagina's3
TijdschriftRivista di Storia della Filosofia
Volume71
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2016

Citeer dit