Leidt scholing tot ander werk of ander werk tot deelname aan scholing?

Ralf Maslowski, Jan Dirk Vlasblom

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAnother job because of training or training because of another job?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)355-369
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Citeer dit