Length of storage of red blood cells does not affect outcome in critically ill children

Martin C J Kneyber, Roel P Gazendam, Dick G Markhorst, Frans B Plötz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)179-180
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2009

Citeer dit