Clementie en het privaatrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

This article reviews the interaction between leniency programs, public law enforcement and civil law in relation to the competition rules in the EU and its Member States.
Vertaalde titel van de bijdrageLeniency and civil law
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)64-73
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2014

Citeer dit