Leren in het studiehuis: consumeren, construeren of engageren?

OnderzoeksoutputPopular

637 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's55
StatusPublished - 2005

Citeer dit