Leren van innoveren (proefschrift door W. Miedema & M. Stam)

Klaas van Veen*, Jacobiene Meirink

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)417-418
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPedagogische studien
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit