Lesbrief gebruikssporen: Wat zeggen gebruikssporen over een werktuig?

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In deze les wordt het begrip ‘gebruikssporen’ geïntroduceerd. De leerlingen leren hoe archeologen hiermee het verhaal van een voorwerp kunnen ontrafelen door een gebruikssporenonderzoek zelf toe te doen. Zo draagt deze les onder andere bij aan het kritisch denkvermogen van de leerlingen.

Lesmateriaal bestaat uit lesbrief, PowerPoint, werkblad en uitknipblad.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenLesmateriaal
OutputmediaKleio tijdschrift en website
UitgeverKleio
Aantal pagina's28
Volume5
StatusPublished - 1-sep.-2021

Keywords

  • Doggerland
  • Noordzee
  • Archeologie
  • Noordwest-Europa
  • Spitsen
  • Geschiedenis

Citeer dit