L'espace rural des Pays Bas: un changement fondamental

F. van Dam, P.P.P. Huigen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)115 - 123
Aantal pagina's9
TijdschriftHommes et Terres du Nord
Volume2
StatusPublished - 1997

Citeer dit