Less medication switching after initial start with atypical antipsychotics

G W K Hugenholtz, E.R. Heerdink, W.A. Nolen, A.C.G. Egberts

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 5
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit