Lesson Study in Japan

Gerrit Roorda, Sui Lin Goei

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's4
TijdschriftEuclides
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2018

Citeer dit