Lessons from pediatric high-frequency oscillatory ventilation may extend the application in critically ill adults

Martin C J Kneyber, Dick G Markhorst, Marc van Heerde, Renata Sibarani-Ponsen, Frans B Plötz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2464-2473
Aantal pagina's11
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume35
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2007

Citeer dit