Let’s stop dumping cookstoves in local communities. It’s time to get implementation right

FRESH AIR Collaborators, Evelyn A. Brakema*, Rianne Mjj van der Kleij, Debbie Vermond, Frederik A. van Gemert, Bruce Kirenga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer3
Aantal pagina's3
TijdschriftPrimary Care Respiratory Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 10-jan.-2020

Citeer dit