Letselschade: de hypothetische situatie zónder ongeval

OnderzoeksoutputProfessional

166 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-34
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)
Volume2015
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2015

Citeer dit