Letter by Aries et al Regarding Article, "Optical Bedside Monitoring of Cerebral Blood Flow in Acute Ischemic Stroke Patients During Head-of-Bed Manipulation"

Marcel J. H. Aries*, Patrick Vroomen, Johan Elting

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E189-E189
Aantal pagina's1
TijdschriftStroke
Volume45
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2014

Citeer dit