Letter by Beldhuis et al Regarding Article, "Potential Role of Natriuretic Response to Furosemide Stress Test During Acute Heart Failure"

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere009006
Pagina's (van-tot)110-111
Aantal pagina's2
TijdschriftCirculation-Heart failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jan.-2022

Citeer dit