Letter by Hartog et al Regarding Article, "Advanced Glycation End Products Accumulate in Vascular Smooth Muscle and Modify Vascular but Not Ventricular Properties in Elderly Hypertensive Canines"

Jasper W. L. Hartog*, Suzan Willemsen, Adriaan A. Voors

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E233-E233
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume119
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 17-mrt.-2009

Citeer dit