Letter by Lahr et al regarding article, "Promoting Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke"

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E411-E411
Aantal pagina's1
TijdschriftStroke
Volume42
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2011

Citeer dit