Letter by Roest et al Regarding Article, "Mental Disorders Across the Adult Life Course and Future Coronary Heart Disease: Evidence for General Susceptibility"

Annelieke M. Roest*, Kate M. Scott, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E116-E116
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume130
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - 23-sep-2014

Citeer dit