Letter: detection of infliximab levels and anti-infliximab antibodies - comparison of three different assays; authors' reply

D. J. Buurman*, N. Vande Casteele, M. G. G. Sturkenboom, J. H. Kleibeuker, S. Vermeire, D. van der Kleij, T. Rispens, A. Gils, G. Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)282-282
Aantal pagina's1
TijdschriftAlimentary Pharmacology & Therapeutics
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jan.-2013

Citeer dit