Letter: Intraoperative Comparison of Anatomical versus Round Implants in Breast Augmentation: A Randomized Controlled Trial

Lesley R. Bouwer, Hieronymus P. Stevens, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting


Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)827e-828e
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume140
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2017

Citeer dit