Letter regarding article by Arnlov et al, "Low-grade albuminuria and incidence of cardiovascular disease events in nonhypertensive and nondiabetic individuals"

FW Asselbergs*, P van der Harst, WH van Gilst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E406-E406
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume113
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 14-mrt-2006

Citeer dit