Letter Regarding “Association Between CKD, Obesity, Cardiometabolic Risk Factors, and Severe COVID-19 Outcomes”

Meint Volbeda*, Daniela Jou-Valencia, Marius van den Heuvel, Jill Moser, Matijs van Meurs, Casper F M Franssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1899-1900
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International Reports
Volume8
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2023

Citeer dit