Letter to Kawijara et al. Letter in response to "Effects of Caregiver Dementia Training in Caregiver-Patient Dyads"

Elizabeth G. Birkenhager-Gillesse*, Wilco P. Achterberg, Sytse U. Zuidema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)368
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Geriatric Psychiatry
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum21-sep-2020
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit