[Letter to the editor]

J. Marc C. van Dijk*, Karel G. TerBrugge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1930-1930
Aantal pagina's1
TijdschriftSPINE
Volume32
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 1-aug-2007

Citeer dit