[Letter to the editor]

Ron L. Diercks*, Jan P. Halbertsma, Mark Zee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E2-E2
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Sports Medicine
Volume36
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2008

Citeer dit