[Letter to the editor]

E. D. Telenga*, H. A. M. Kerstjens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)430-430
Aantal pagina's1
TijdschriftPulmonary Pharmacology & Therapeutics
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit