[letter to the editor]

Ronald van Os*, Albertina Ausema, Gerald de Haan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)413-414
Aantal pagina's2
TijdschriftExperimental Hematology
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2011

Citeer dit