Letter to the editor: Prevalence of connective tissue disease autoantibodies in a large longitudinal population-based cohort from the Netherlands

Wietske Marianne Lambers*, Suzanne Arends, Petra Yntema-Eckenhaussen, Elisabeth Brouwer, Caroline Roozendaal, Hendrika Bootsma, Johanna Westra, Karina de Leeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer103063
TijdschriftAutoimmunity reviews
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum10-feb.-2022
DOI's
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit