Letter to the editor

JHB Geertzen*, K Emmelot, [No Value] Klinieken, PU Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-192
Aantal pagina's1
TijdschriftProsthetics and Orthotics International
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - aug-2004

Citeer dit