'Leven na Tsjernobyl'. Boekbespreking van: Franka Hummels, De generator generatie. Leven na Tsjernobyl

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)85-86
  Aantal pagina's2
  TijdschriftDonau
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit