Levenslang ‘post Vinter’: Over de gevolgen van de uitspraak van het EHRM van 9 juli 2013 voor de Nederlandse levenslange gevangenisstraf

OnderzoeksoutputAcademic

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1775
Pagina's (van-tot)1956-1964
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2013
Nummer van het tijdschrift29
StatusPublished - 16-aug.-2013

Citeer dit