Levensloop van jongvolwassen vrouwen

Tom Kleinepier, H.A.G. de Valk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Dit hoofdstuk volgt de levensloopgebeurtenissen van een groep jongvolwassenvrouwen. Het kijkt daarbij naar verschillen in de levensloop tussen niet-westersevrouwen van de tweede generatie en autochtone vrouwen, en dietussen vrouwen uit de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen onderling.Het gaat hierbij niet alleen om levensloopgebeurtenissen in de privésfeer, maarook om de samenhang met gebeurtenissen in de arbeidscarrière.
  Originele taal-2English
  TitelJaarrapport Integratie 2014
  UitgeverijCentraal Bureau voor de Statistiek
  Pagina's96-115
  Aantal pagina's20
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Levensloop van jongvolwassen vrouwen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit