Levensverhalen zinvol verteld en opgetekend in de GGZ

Irene Plaatsman, Hanneke Muthert

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-22
Aantal pagina's10
TijdschriftGGzet Wetenschappelijk
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit