Levering van vorderingen op naam: over openbare en stille cessie (http://irs.ub.rug.nl/ppn/280521464)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 1 - p. 16
TijdschriftInternet
StatusPublished - 2005

Citeer dit