LEXICALIZATION IN MODERN ENGLISH ON THE EXAMPLE OF -ER DERIVATIONS - GERMAN - GRIM,U

W LOWIE*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)403-404
Aantal pagina's2
TijdschriftEnglish Studies
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-1993

Citeer dit